Mediarecht

Kenmerkend voor het mediarecht is de voordurende balans van enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds de beperking daarop. Als meest sprekende voorbeeld van een mediarechtelijke kwestie kan de onrechtmatige publicatie worden aangehaald. De diverse roddelbladen maken zich hier regelmatig schuldig aan. Ook kranten begaan weleens een dergelijke misstap. Een onbekend persoon, hoeft overigens in dergelijke publicaties minder te verdragen dan bijvoorbeeld een bekende Nederlander. Op het moment dat er door dergelijke bladen richting een persoon valse beschuldigingen worden geuit of anderszins feitelijke onjuistheden worden gepubliceerd, wordt er schade toegebracht aan diens persoonlijke levensfeer en reputatie. In dat geval spreekt men dus van een onrechtmatige publicatie.

Indien je bent geconfronteerd met een onrechtmatige perspublicatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een 1e advies.