Identificatieplicht

Advocatenkantoor Steenhuis is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht al hun cliënten te identificeren voordat bepaalde diensten mogen worden verleend. Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd onder meer aan de hand van een geldig paspoort of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van
de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.